Działając na rzecz chorych od ponad 20 lat nauczyliśmy się rozumieć, że dobry system opieki nad pacjentem może powstać tylko wtedy, gdy oprzemy go na dwóch filarach – wiedzy odpacjenckiej, opartej na rzetelnych badaniach ich potrzeb oraz wiedzy systemowej od wysokiej klasy specjalistów, działających w swoich obszarach w różnych instytucjach państwowych i firmach komercyjnych.

Urszula Jaworska, Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej

Idea opieki koordynowanej nie jest nowa i zawsze była częścią medycyny w mniejszym lub większym stopniu. Można pokusić się o stwierdzenie, że kiedyś o koordynację opieki nad pacjentem było dużo łatwiej niż teraz, gdy dobra opieka to sztuka łączenia wiedzy z wielu obszarów, zarówno medycyny ale także opieki społecznej i środowiskowej, dietetyki i profilaktyki zdrowia. Informację o naszym stanie zdrowia ma wielu różnych instytucji, ale są one wyrywkowe i niepełne, co nie pomaga w tworzeniu całościowych kompleksowych systemów.

Nasza Fundacja jest autorem projektu opieki koordynowanej dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – KOSM, który zyskał akceptację NFZ i już niebawem wejdzie w fazę pilotażową w kilku polskich szpitalach. Podczas tworzenia projektu napotkaliśmy wiele problemów, a jednym z najtrudniejszych było połączenie wszystkich instytucji działających na rzecz pacjenta tak, by mogły przekazać wiedzę do projektu, ale przede wszystkim były w stanie zaangażować przynajmniej cześć swoich zasobów podczas fazy pilotażowej i wdrożeniowej. Mamy nadzieję, że udało się to zrobić. Kluczową rolę w procesie łączenia zasobów będzie odgrywał system IT, który w obecnej dobie rozwoju medycyny i ilości przetwarzanych informacji jest jedynym gwarantem skuteczności tego procesu. System informatyczny i tworzona aplikacja będzie w stanie skutecznie powiązać najważniejszych uczestników procesu koordynacji, przede wszystkim pacjenta, lekarza oraz osobę koordynatora pacjenta.

Koordynator pacjenta to rozwiązanie nowe, nieobecne dotychczas w naszym polskim systemie opieki zdrowotnej, ale przez wielu specjalistów uważane za niezbędne ogniwo łączące wszystkich pozostałych uczestników procesu opieki: pacjentów, lekarzy, rehabilitantów, administracje szpitala, POZ, AOS, opiekę społeczną i środowiskową, ZUS, KRUS, PFRON i wiele innych. Mamy jako fundacja świadomość, że model opieki koordynowanej nad SM to tylko początek długiej drogi do wdrożenia opieki koordynowanej i kompleksowej nad wszystkimi pacjentami niezależnie od jednostki chorobowej.

 

Podobne posty