Na stwardnienie rozsiane (SM) chorują dwukrotnie częściej kobiety niż mężczyźni, a choroba ma istotny wpływ na ich sytuację – szczególnie jeśli chodzi o rodzinę, role społeczne czy wybory życiowe. Całkowita utrata lub ograniczenie komfortu życiowego, związana z przebiegiem choroby ma dla kobiet duże znaczenie. W wielu obszarach potrzebują one wsparcia.

dr n.med. Aleksandra Podlecka-Piętowska Neurolog, Katedra i Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 „Kobiety z SM”

Lęk przed chorobą i postrzeganie rozpoznania stwardnienia rozsianego jako wyroku przyczynia się do wielu decyzji podejmowanych przez pacjentki, takich jak rezygnacja ze studiów, pracy, ubiegania się o awans czy macierzyństwa. Pokazał to Raport „Kobiety z SM” przeprowadzony na zlecenie firmy Merck, w którym oceniono sytuację kobiet chorujących na stwardnienie rozsiane nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Wykazano w nim wyraźny wpływ rozpoznania tej choroby zarówno na życie prywatne, jak i zawodowe pacjentek. Na wiele decyzji kobiet z SM mają wpływ stereotypy dotyczące tej choroby.

Leczenie

W leczeniu stwardnienia rozsianego niezwykle istotne jest rozpoznanie choroby na wczesnym etapie. Oprócz tego kluczowy jest dialog z lekarzem oraz utrzymanie z nim partnerskich relacji. Jeśli pacjent chce walczyć z chorobą powinien otwarcie rozmawiać o swoich planach i potrzebach, po to, aby lekarz bazując na tej wiedzy mógł  zdecydować o wyborze terapii dopasowanej do stylu życia chorego.

Macierzyństwo

Kobiety chorujące na SM rezygnują często z macierzyństwa, ponieważ obawiają się zarówno choroby dziecka, jak i wpływu ciąży na swoje zdrowie. Rzeczywiście, dawniej odradzano kobietom z SM macierzyństwo, ale obecnie te poglądy zmieniły się diametralnie. Ciąża działa immunosupresyjnie, czyli hamująco na układ odpornościowy kobiety. W tym czasie rzuty stwardnienia rozsianego są rzadkością. W okresie połogu ryzyko rzutu choroby wzrasta, ale dotyczy to głównie pacjentek z dużą aktywnością choroby przed ciążą. Jeżeli kobieta jest dobrze leczona przed ciążą, nie ma rzutów choroby, wówczas ryzyko rzutu w połogu jest bardzo małe. Podsumowując, większość kobiet z SM może myśleć o macierzyństwie, pamiętając, że w  ich przypadku ciąża powinna być zaplanowana. Kobieta planująca ciążę powinna to omówić z lekarzem prowadzącym leczenie.

Kobiety boją się także, że przekażą chorobę potomstwu. Na rozwój stwardnienia rozsianego ma wpływ pewna skłonność genetyczna do występowania chorób autoimmunologicznych, ale nie jest to choroba dziedziczna. Większość chorych nie ma w rodzinie krewnego z SM.

Praca zawodowa i aktywność fizyczna

Co do pracy zawodowej i realizowania swoich pasji obecne terapie dają już bardzo wiele możliwości. Dąży się do utrzymania pacjentów w jak najlepszej sprawności. Wybór terapii zależy od stanu pacjenta i aktywności choroby. Bardzo ważnym elementem utrzymania dobrej jakości życia chorego jest również regularnie uprawiana aktywność fizyczna dopasowana do stopnia zaawansowania choroby. Dzięki niej osoby z SM, które zaczynają chorować, są w stanie normalnie pracować. Natomiast, u pacjentów w bardziej zaawansowanym stadium choroby ważne jest dostosowanie warunków pracy np. elastyczny czas pracy, który umożliwiłoby kontynuowanie aktywności zawodowej. W ostatnich latach rokowanie w stwardnieniu rozsianym znacząco zmieniło się. Obecnie istnieje możliwość dopasowania rodzaju leczenia do stylu życia pacjenta, co pozwala zachować mu dobrą sprawność i lepszą jakość życia.

Stwardnienie rozsiane to choroba, która znacząco obniża jakość i komfort życia  oraz wpływa na życiowe wybory kobiet z SM. Dzisiaj to one borykają się z problemami dotyczącymi opóźnionej diagnozy choroby, rezygnacji z rozwoju kariery zawodowej, macierzyństwa czy pasji. Jednak, dzięki zmieniającej się sytuacji dotyczącej personalizacji leczenia osoby z SM chcą i mogą normalnie pracować, żyć i realizować swoje marzenia.

Podobne posty