Neurologia

Sytuacja kobiet z SM

Na stwardnienie rozsiane (SM) chorują dwukrotnie częściej kobiety niż mężczyźni, a choroba ma istotny wpływ na ich sytuację – szczególnie jeśli chodzi o rodzinę, role społeczne czy wybory życiowe. Całkowita utr... Czytaj więcej...

Choroba Parkinsona

Początek choroby przypada najczęściej między 4 a 7 dekadą życia, a średni wiek zachorowania to 58 lat. Zachorowalność wynosi 5-24 nowych przypadków na 100 000 osób na rok. prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińs... Czytaj więcej...